Jaroslav Kavalský

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KAVALSKÝ Jaroslav

KSČ

112 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Zvolen zapisovatelem Národního shromáždění.

1, 9. 7. 1960; 29.

Členem komise pro občanskou kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody.

8, 27. 6. 1961; 140.

Členem výboru průmyslového.ISP (příhlásit)