pplk. Josef Katolický

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KATOLICKÝ Josef

KSČ

172 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 9.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona, kterým se zrušují celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů (t. 168).

23, 31. 1. 1964; 188.

Řeč v rozpravě:

o vl. n. zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence (t. 53).

9, 19. 9. 1961; 185.ISP (příhlásit)