Anna Karlovská

Narozena: v roce 1916
Zemřela: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KARLOVSKÁ Anna

KSČ

36 (Středočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. [ústní zpráva].

Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou, podepsaná v Praze dne 7. května 1960.

4, 17. 11. 1960; 182.

zahr. výboru

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Dohoda o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, podepsaná v Moskvě dne 22. října 1963 (t. 169).

23, 31. 1. 1964; 190.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 46.

o sociálním zabezpečení (t. 193) a o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 194).

26, 4. 6. 1964; 43.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 t. 78).

12, 22. 2. 1962; 103.ISP (příhlásit)