PhDr. František Kahuda

Narozen: v roce 1911

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KAHUDA František, dr.

KSČ

139 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem školství a kultury.

2, 12. 7. 1960; 130.

Zpravodajem:

výboru zahraničního Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových a televizních organizací ze dne 26. října 1961 (t. 177).

24, 26. 2. 1964; 102.ISP (příhlásit)