Václav Ircing

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

IRCING Václav

KSČ

65 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpráva ústní

(k vl. n. Smlouvy mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. července 1961 (t. 64).

10, 29. 11. 1961; 75.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78),

12, 22. 2. 1962; 104.ISP (příhlásit)