Josef Gemrot

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

GEMROT Josef

L

156 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem mandátového výboru.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (t. 22).

5, 15. 12. 1960; 42.ISP (příhlásit)