Zdena Dohnalová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOHNALOVÁ Zdena

KSČ

16 (Hl. m. Praha)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočas. výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajkou:

výb. úst. práv. (zpr. t. 136) (o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť).

20, 9. 7. 1963; 56.

výb. ústavně právního o hospodaření s byty. (T. 174).

24, 26. 2. 1964; 52.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 126.

ke zprávě předsedy Nejvyššího soudu o činnosti a dalších úkolech soudů při upevňování socialistické zákonnosti.

11, 21. 12. 1961; 21.ISP (příhlásit)