prof. Václav Dobiáš

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1978

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOBIÁŠ Václav

KSČ

104. (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

výb. kulturního

k vládnímu návrhu zákona o Československé televizi (t. 158).

23, 31. 1. 1964; 180.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1961 (t. 30).

6, 18. 1. 1961; 75.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 141.ISP (příhlásit)