Vladimír Andrlík

Narozen: v roce 1926

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ANDRLÍK Vladimír

B

140 /Jihomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Přeřazen z výboru zdravotního do výboru zemědělského

4, 11. 12. 1964; 262.ISP (příhlásit)