Ing. Štefan Vajda

Narozen: v roce 1925

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VAJDA Štefan, Ing.

KSS

234 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu /t. 76/

11, 30. 6. 1966; 100.ISP (příhlásit)