Jaroslav Trojan

Narozen: v roce 1922
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

TROJAN Jaroslav

KSČ

59 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro národní výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády o činnosti vlády

5, 24. 3. 1965; 63.

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou /t. 120/

14, 6. 4. 1967; 155.

k návrhu výborů ústavně právního a pro národní výbory na vydání zákona o skončení volebního období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a národních výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 29.ISP (příhlásit)