JUDr. Václav Škoda

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1989

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠKODA Václav, JUDr.

KSČ

53 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Místopředseda Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 19.

Předseda ústavně právního výboru

1, 23. 6. 1964; 26.

Rezignoval na funkci místopředsedy Národního shromáždění dopisem 21. 3. 1968

20, 29. 3. 1968; 19.

Rezignoval na funkci člena předsednictva NS

22, 18. 4. 1968; 30.

Uvolněn z funkce předsedy ústavně právního výboru

22, 18. 4. 1968; 30.

Uvolněn z výboru ústavně právního

23, 25. 4. 1968; 169, 182.

Členem výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 269, 182.

Zpravodajem:

/předsednictva NS/

o zachování socialistické zákonnosti v rozhodování soudů

4, 11. 12. 1964; 236.

/výb. prům. pro hl. výr. odvětví a dopravu, pro plán a rozp. pro investiční výstavbu a stavebnictví a úst. právního/

k vl. n. zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 32.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 69, 71, 72/

10, 16. 3. 1966; 98.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 77, 78, 85, 86 a 87/

11, 29. 6. 1966; 19.

zpráva výboru ústavně právního o rozboru platných zákonů a o úkolech Národního shromáždění při zdokonalování právního řádu /t. 84/

11, 30. 6. 1966; 134, 156.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS /t. 91, 92/

12, 25. 10. 1966; 43.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva Národního shromáždění /t. 102 a 103/

13, 15. 12. 1966; 77.

zpráva předsedy Národního shromáždění podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS /t. 111, 112, 113, 114, 119/

14, 5. 4. 1967; 12.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaném opatření PNS

16, 28. - 30. 6. 1967; 222.

odůvodnění návrhů výborů ústavně právního a pro nár. výbory na vydání zákona o skončení voleb. období NS, SNR a soudů a zákonů o volbách do NS a nár. výborů /t. 147, 148, 149/

17, 30. 11 - 1. 12. 1967; 7.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních PNS /t. 139, 140, 146, 150/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 135.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona /t. 36/

6, 17. 6. 1965; 209.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964.

8, 12. 11. 1965; 188.

k návrhu SNR na vydání zákona o osobním vlastnictví k bytům /t. 74/

11, 30. 6. 1966; 126.ISP (příhlásit)