Marie Miková

Narozena: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MIKOVÁ Marie

KSČ

192 /Severomoravský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83

Členkou výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Místopředsedkyní NS

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zák. /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na r. 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 11. 12. 1964; 199.

k vl. návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, podepsaná v Praze dne 16. 10. 1968

27, 18. 10. 1968; 29.ISP (příhlásit)