JUDr. Helena Leflerová

Narozena: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

LEFLEROVÁ Helena, JUDr.

KSČ

32 /Středočeský/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Předsedkyní výboru pro národní a výbory

1, 23. 6. 1964; 27.

Místopředsedkyní Národního shromáždění

1, 23. 6. 1964; 19.

Uvolněna z funkce místopředsedkyně NS a z funkce předsedkyně výboru pro národní výbory

22, 18. 4. 1968; 31.

Zpravodajkou:

k návrhu zásad dalšího prohloubení činnosti Národního shromáždění /t. 12/

2, 24. 9. 1964; 36.

k volbě členů výborů NS

10, 17. 3. 1966; 314.

k volbě členů výborů NS

11, 30. 6. 1966; 228.

k doplňovací volbě členů NS

15, 17. a 18. 5. 1967; 149.

/výboru ústavně práv., pro nár. výbory, pro plán a rozpočet, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního/

k vl. n. zák. o národních výborech

16, 28. - 30. 6. 1967; 20, 98.

návrh na volbu poslance Čeňka

Procházky do výborů NS; zproštění posl. dr. Petrusové členství v komisi poslanců NS pro obč. kontrolu nad výkonem trestu odnětí svobody

14, 7. 4. 1967; 241.

přednesení zprávy předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaném opatření předsednictva NS /t. 163/

19, 28. 2. 1968; 84.

návrh na doplňovací volbu členů výborů NS

19, 28. 2. 1968; 90.

návrh předsednictva NS na schválení komise pro rehabilitaci a pro rozpracování akčního programu KSČ z hlediska úlohy NS

20, 29. 3. 1968; 21.

zpráva předsedy NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy o vydaných opatřeních předsednictva NS

20, 29. 3. 1968; 23.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 182.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 119.

k vl. n. ústavního zákona o nár. výborech působících v hl. m. Praze a k vl. n. zákona o hl. m. Praze /t. 141, 142/

17, 30. 11. a 1. 12. 1967; 63.

k vl. návrhu /t. 189, 191, 212/

29, 21. 12. 1968; 294.

Návrhy:

návrh usnesení ke zprávě předsedy Nejvyššího soudu

2, 25. 9. 1964; 170.ISP (příhlásit)