Michal Chudík

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

CHUDÍK Michal

KSS

258 /Středoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Ministr - předseda SNR

od 20. 3. 1963 do 14. 3. 1968

Členem předsednictva NS

8, 10. 11. 1965; 13.

Místopředsedou NS

8, 10. 11. 1965; 13.

Rezignoval na funkci místopředsedy NS

20, 29. 3. 1918; 19.

Členem výboru pro zemědělství a výživu

23, 25. 4. 1968; 183.

Zpravodajem:

zpráva o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 11. 11. 1965; 98.ISP (příhlásit)