Ing. Zdeněk Gudrich

Narozen: v roce 1921

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

GUDRICH Zdeněk, Ing.

KSČ

175 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Členem výboru zahraničního

4, 11. 12. 1964; 262.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k souhlasu Smlouva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o spolupráci při výkonu kontroly osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících československo-polské státní hranice v železničním a silničním styku, podepsaná dne 23. září 1966 ve Varšavě /t. 109/

14, 6. 4. 1967; 165.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 108.

k vládním návrhům zákonů k organizaci ústředního řízení /t. 60, 61, 62, 63 a 64/

8, 10. 11. 1965; 69.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 16. 3. 1966; 109.

k vládnímu návrhu zákona o komisích lidové kontroly /t. 128/

16, 28. - 30. 6. 1967; 127.

k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 94.

k t. 176 a 178

24, 26. 6. 1968; 195.

k vládnímu návrhu t. 226, 227, 228, 224 a 225

29, 19. 12. 1968; 151.

k vládním návrhům t. 189, 191 a 212

29, 21. 12. 1968; 293.

Interpelace, dotazy a náměty:

rušení výroby v pohraničí a stagnace jeho rozvoje. Nedostatky zásobování průmyslovým zbožím a textilem v pohraničních okresech.

4, 10. 12. 1964; 108.

Odpověď min. spotřebního průmyslu B. Machačová 250.

a min. vnitřního obchodu J. Uher 256.

uvolnění továrního objektu pro rozvoj výroby v Bruntále

8, 10. 11. 1965; 66.

Odpověď min. národní obrany B. Lomský 244.

bytová výstavba v pohraničních okresech kategorie A

14, 7. 4. 1967; 178.

Odpověď písemná.

přijímání uchazečů z pohraničí na vysoké školy

14, 7. 4. 1967; 178.

Odpověď písemná.ISP (příhlásit)