Josef Gemrot

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

GEMROT Josef

ČSL

194 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Zpravodajem:

/výboru ústavně právního a zahraničního/ k vládnímu návrhu, kterým se předkládá NS ČSSR k projevu souhlasu Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsaná ve Varšavě dne 17. 5. 1965 /t. 57/

9, 18. 12. 1965; 150.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /zemědělství, průmysl, národní výbory, mezinárodní otázky/

1, 24. 6. 1964; 122.

k zprávě o činnosti vlády

5, 25. 3. 1965; 120.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 160.

k zprávě vlády k otázkám zahraniční politiky Československé socialistické republiky

10, 15. 3. 1966; 40.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 27. 10. 1966; 227.

k vládnímu návrhu /t. 118/

14, 6. 4. 1967; 134.

k programovému prohlášení vlády

23, 25. 4. 1968; 117.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 58.ISP (příhlásit)