Ing. František Dvorský

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DVORSKÝ František

KSS

247 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zemědělského

1, 23. 6. 1964; 30.

Řeč v rozpravě:

k zprávě vlády o přijatých opatřeních na jižním Slovensku a o postupu prací na obnově

8, 12. 11. 1965; 220.ISP (příhlásit)