RSDr. Alexander Dubček

Narozen: v roce 1921
Zemřel: v roce 1992

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DUBČEK Alexander

KSS

236 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Projevy:

projev jako I. tajemník ÚV KSČ

- návrh na volbu nového presidenta republiky

21, 30. 3. 1968; 4.

řeč k programovému prohlášení vlády

23, 24. 4. 1968; 50.ISP (příhlásit)