Karel Doupovec

Narozen: v roce 1909

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOUPOVEC Karel

KSČ

203 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro investiční výstavbu a stavebnictví

1, 23. 6. 1964; 29.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 61.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

4, 10. 12. 1964; 180.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1966

a

vládní návrh zákona o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR /t. 90/

12, 26. 10. 1966; 170.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly v letech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 86.

Interpelace, dotazy a náměty:

zpracování přebytečného ovoce

2, 24. 9. 1964; 61.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

zužitkování přebytečného ovoce v konzervárnách - výměna ovoce za hotové výrobky

2, 24. 9. 1964; 61.

odpověď

2, 25. 9. 1964; 117.

dotaz na ministra dopravy - žádá vysvětlení, proč je nedostatek uhlí na Jesenicku a Šumpersku v době, kdy se nedopravuje řepa ani brambory

29, 20. 12. 1968; 283.ISP (příhlásit)