Zdena Dohnalová

Narozena: v roce 1924

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOHNALOVÁ Zdena

KSČ

16 /hl. m. Praha/

Slib vykonala 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členka výbor ústavně právního

1, 23. 6. 1964; 26.

Zpravodajkou:

/výboru ústavně právního/ k vládnímu návrhu zákona o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek /t. 188/

26, 13. 9. 1968; 87.

Řeč v rozpravě:

/k zprávě předsedy Nejvyššího soudu o stavu socialistické zákonnosti

2, 25. 9. 1964; 161.ISP (příhlásit)