prof. Václav Dobiáš

Narozen: v roce 1909
Zemřel: v roce 1978

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DOBIÁŠ Václav

KSČ

102 /Severočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru kulturního

1, 23. 6. 1964; 31.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 51.

k vládnímu návrhu zákona /t. 14/ o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965 a společná zpráva výboru pro plán a rozpočet a výboru ústavně právního

4, 10. 12. 1964; 147.

k zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období, zejména z hlediska uplatňování dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964

8, 12. 11. 1965; 186.

k vládnímu návrhu zákona o vysokých školách /t. 70/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, zemědělského, kulturního, zdravotního /t. 73/

10, 16. 3. 1966; 197.

k vládnímu návrhu zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/ a společná zpráva výborů ústavně právního, pro národní výbory, průmyslového pro hlavní výrobní odvětví a dopravu, pro potravinářský a spotřební průmysl, místní hospodářství a služby, obchod a spoje, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 66/

10, 17. 3. 1966; 287.

k vládnímu návrhu usnesení o schválení státního závěrečného účtu za rok 1966 /t. 131/ a zprávě rozpočtového výboru

16, 28. - 30. 6. 1967; 181.

k prohlášení vlády

23, 3. 5. 1968; 292.

k návrhu výboru ústavně právního na vydání ústavního zákona o přípravě federativního uspořádání ČSSR /t. 185/

24, 24. 6. 1968; 28.

k vládním návrhům t. 174, 174a, 175

24, 25. 6. 1968; 86.

poznámka k vládnímu návrhu zákona o gymnasiích /t. 218/

29, 19. 12. 1968; 199.ISP (příhlásit)