Vojtech Daubner

Narozen: v roce 1912
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAUBNER Vojtech

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 8.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. techn.-doprav. a zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku stát. a někt. jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38).

14, 12. XII. 1945; 10.

Interpelace:

o pomeroch na Orave,

t. 424. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)