Vojtech Daubner

Narozen: v roce 1912
Zemřel: v roce 1981

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DAUBNER Vojtech

KSS

XXVI. vol. kraj - Banská Bystrica

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kult., mandát. a úsp. kom. (náhr.).

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon ze dne 30. I. 1920, č. 82 Sb., o úpravě právních poměrů domovníků a nahrazuje zákonem novým, t. 164.

20, 21. XII. 1948; 70.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 64

(zákon o Investiční bance).

10, 20. VII. 1948; 14.

hosp. a úst.-práv. zpr. t. 516

(zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby).

49, 25. X. 1950; 35.

kult. výb. zpr. t. 672

(zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu).

69, 12. XII. 1952; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o národních dopravních podnicích (t. 190).

21, 22. XII. 1948; 58.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 56).

53, 20. III. 1951; 83.

o zákonu o branné výchově (t. 590).

59, 2. XI. 1951; 166.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 176.

o návrhu užšího předsednictva NS na dopis parlamentům ve věci smlouvy v Bonnu a v Paříži (t. 625).

64, 20. VI. 1952; 43.

o zákonu o Československé akademii věd (t. 654).

66, 29. X. 1952; 34.

o zákonech o národních výborech (t. 756, 757, 758).

82, 3. III. 1954; 67.ISP (příhlásit)