Antonín Čuřík

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen a krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1279

(1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. VI. 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. VI. 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě).

144, 31. III. 1938; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 84.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 23.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Brně (přečin pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n., §§ 1 a 13 zák. č. 124/24 ve znění vlád. nař. ze dne 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. a n.).

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 360; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 17.

okr. soud v Bečově n. T. (přestupek podle § 335 tr. z.).

32, 17. III. 1936; 5.

zpr. t. 459; zprav. dr Neuman; vydán.

75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud tr. v Brně (přečin urážky tiskem).

129, 27. I. 1938; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud tr. v Brně přečin urážky tiskem).

129, 17. I. 1938; 8.

žádost odvolána.

kraj. soud tr. v Brně (přečin urážky tiskem).

129, 27. I. 1938; 8.

žádost odvolána.

okr. soud tr. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

okr. soud tr. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona l č. 108/33 Sb. z. a n.).

147, 26. IV. 1938; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)