Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

3.12.2020   Předseda PS Radek Vondráček jednal o reformě ÚOHS

"Pracovní skupina předsedy PSP ČR Radka Vondráčka pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření" se tentokrát sešla k návrhům reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a systému dohledu nad zadáváním veřejných zakázek.  

Ve čtvrtek 3. prosince 2020 byl v rámci „Pracovní skupiny předsedy PS Radka Vondráčka pro posouzení legislativy v otázkách protikorupčních opatření“ projednán návrh zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek. Návrh byl představen zástupci neziskového sektoru přítomným členům jednotlivých poslaneckých klubů s cílem zhodnotit, zda a k jaké podobě reformy ÚOHS lze očekávat širší podporu v Poslanecké sněmovně. Jednání se zúčastnil také nový předseda ÚOHS Petr Mlsna.

„Diskutovali jsme návrh zákona o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek, ale i alternativní procesní řešení. Pokusili jsme se sladit na dalším postupu a identifikovat, na jakých principech zákona panuje převažující shoda a na kterých nikoli. Shodli jsme se na tom, že bude podán poslanecký návrh zmiňovaného zákona. Už teď je zřejmé, že jde především o podnět k tomu, aby se otevřela širší odborná diskuze. Znění návrhu nelze považovat za finální, hledá se širší konsenzus. K návrhu se vyjádří vláda, budeme požadovat rovněž ekonomické vyhodnocení, kolik by případná reforma stála, a předpokládáme, že se na začátku příštího roku sejde fórum i za účasti osob se zahraniční zkušeností. Je potřeba znát, jak to funguje v jiných státech. Ze strany nového předsedy ÚOHS pana Mlsny zazněla řada podnětů. Pokud se naplní jeho vize, dojde k určitému zlepšení fungování ÚOHS téměř okamžitě. Můžeme tím získat čas na kvalitní legislativní proces,“ uvedl Radek Vondráček po jednání protikorupční skupiny. 

Snahy o reformu systému dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v ČR iniciovala skupina nevládních protikorupčních organizací.


Předseda PS Radek Vondráček jednal o reformě ÚOHS (3. 12. 2020)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)