Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

9.09.2022   Kondolence předsedovi Dolní sněmovny Spojeného království

Vážený pane předsedo,

 

jsem hluboce zarmoucena úmrtím Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Dovolte mi, abych Vám a všem občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jménem svým
a jménem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyjádřila upřímnou soustrast.

 

Alžběta II. stála pevně v čele svého národa po mnoho desetiletí. Byla skutečně inspirativní osobností, která daleko přesahovala hranice zemí, kterým vládla. V době jejího panování Spojené království představovalo jednoho z nejsilnějších zastánců svobody a demokracie na celém světě. Obyvatelé České republiky jí proto zůstanou navždy zavázáni.

 

Dnes náš národ truchlí nad ztrátou, která nepochybně znamená konec jedné éry.

 

Byla bych Vám, vážený pane předsedo, velmi vděčná za předání mého projevu hlubokého soucitu královské rodině.

 

S projevem nejhlubší úcty

Markéta Pekarová Adamová

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Kondolence předsedovi Dolní sněmovny Spojeného království (9. 9. 2022)
Kondolence předsedovi Dolní sněmovny Spojeného království (9. 9. 2022)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)