Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

23.03.2022   Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020

Delegace vedená předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou se zúčastnila českého Národního dne v rámci světové výstavy EXPO 2020 v Dubaji. Na programu bylo též setkání s předsedou zákonodárného sboru Spojených arabských emirátů, účast na podnikatelském fóru, podpis memoranda o meziuniverzitní spolupráci či návštěva ukrajinského pavilonu.

 

Barbarská válka, kterou diktátorský režim Vladimira Putina vede na Ukrajině, ostře kontrastuje se základní myšlenkou všeobecné světové výstavy. Ta spočívá v přesvědčení, že státy by se měly navzájem inspirovat a hledat cesty ke zlepšení kvality života všech lidí bez rozdílu,“ uvedla vedoucí sněmovní delegace a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

 

Hlavním bodem pracovního programu sněmovní delegace na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 byla aktivní účast na slavnostním zahájení Národního dne v pondělí 21. března, tedy v první jarní den. To bylo veskrze symbolické, protože národní pavilon České republiky nese název Czech Spring. Po úvodních proslovech následoval kulturní program prezentující tradiční staročeské krojované lidové tance za hudebního doprovodu členů Filharmonie Bohuslava Martinů. Ti později ještě zahráli přímo před českým pavilonem tuzemskou státní hymnu a – jako výraz morální podpory milionům válkou zasažených Ukrajinců – zcela mimořádně také hymnu Ukrajiny. Paní předsedkyně zavítala rovněž do ukrajinského pavilonu, kde absolvovala komentovanou prohlídku.

 

Na výstavě EXPO jsem se nejčastěji setkala se dvěma typy expozic. Jeden typ usiluje o prezentaci své země coby ideální turistické destinace a láká návštěvníky prostřednictvím barvitých exkurzů do vlastní národní historie. Druhý si oproti tomu klade za cíl představit technologický pokrok dosažený ve zvoleném oboru od poslední světové výstavy a návštěvníky nenásilnou formou vzdělávat. Česká republika si zvolila přístup druhý a myslím, že zvolila velmi dobře. To ostatně dokazuje nejen ocenění prestižní stříbrnou medailí od renomovaných odborníků, ale především neutuchající zájem široké veřejnosti,“ kvitovala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

 

Předsedkyně Sněmovny se navíc v Dubaji osobně setkala se svým emirátským protějškem – předsedou Federální národní rady Saqrem Gobashem. Jedním z témat jejich společného pracovního jednání byla i otázka energetické soběstačnosti a zajištění stability na světových energetických trzích. Paní předsedkyně rovněž zahájila podnikatelské fórum, které bylo věnováno českým chytrým řešením v oblasti udržitelné energie a čisté mobility. Nedílnou součástí delegace byla totiž též sedmnáctičlenná skupina českých podnikatelů, kteří se ve Spojených arabských emirátech snaží navázat nová obchodní spojení a proniknout na tamní trh.

 

V neposlední řadě se předsedkyně Sněmovny zúčastnila i podpisu memoranda o spolupráci mezi 1. lékařskou fakultou UK a College of Medicine Univerzity v Al Ain. Na základě tohoto memoranda bude v budoucnu docházet mimo jiné k reciproční výměně vysokoškolských studentů, vědeckých pracovníků a expertního know-how obou špičkových vzdělávacích institucí.


Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)
Sněmovní delegace podpořila oceňovaný český pavilon na EXPO 2020 (23. 3. 2022)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)