Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

3.02.2022   O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová přijala francouzskou parlamentní delegaci vedenou předsedou zahraničního výboru Národního shromáždění Francie Jeanem-Louisem Bourlangesem. Hlavním tématem jednání bylo nadcházející předsednictví ČR v Radě EU. „S francouzskými kolegy nás pojí řada společných úkolů. Jedním z nejdůležitějších je úspěšné převzetí pomyslné štafety předsednictví v Radě EU. Přípravy na to jsou už v plném proudu,“ uvedla bezprostředně po jednání předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. Francie předsedá Radě EU od letošního 1. ledna. Česká republika ji vystřídá od 1. července do konce roku. „Téma českého předsednictví jsem včera v Bruselu otevřela i na jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Naše vláda si uvědomuje, že Evropská unie jsme my. Své role se proto ujímáme s plnou zodpovědností,“ dodala Markéta Pekarová Adamová. Mezi další aktuální oblasti intenzivní česko-francouzské spolupráce patří podpora jaderné energetiky v rámci tzv. taxonomie EU a společný postup proti hrozbě globálního terorismu.

            V následujících hodinách se Jean-Louis Bourlanges setkal s předsedy zahraničního výboru Markem Ženíškem a výboru pro evropské záležitosti Ondřejem Benešíkem a s poslanci obou výborů.   Se svými protějšky hovořil Jean-Louis Bourlanges o současném francouzském a budoucím českém předsednictví Radě Evropské unie. V diskusi se členy zahraničního výboru se obě strany zaměřily na otázky právního státu, téma Green Deal, aktuální bezpečnostní hrozbu na východě Evropy nebo na pakt o azylu a migraci. Stěžejním tématem debaty se stala reforma NATO. Jean-Louis Bourlanges prohlásil, že Francie trvá na jednotě NATO a USA, jen jednotně lze podle něj čelit velkým hrozbám. Také uvedl, že jistá, geograficky daná bezpečnostní autonomie Evropy není alternativou, nýbrž doplňkem ke společné alianční strategii. Marek Ženíšek ocenil, že Francie otevírá téma ruského působení v našem bezprostředním sousedství a je v tomto směru aktivní. Během setkání se členy výboru pro evropské záležitosti hovořili čeští poslanci s francouzským hostem o budoucích tématech českého předsednictví a současných problémech mezinárodní politiky, mezi něž patří ohlášené rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu nebo potřebná stabilizace západní Afriky, kde společně působí naše i francouzské jednotky.


O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)
O francouzské zkušenosti s předsednictvím Rady EU (3. 2. 2022)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)