Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

28.01.2022   Předsedkyně PS k úsporám ve Sněmovně

V letošním roce se v rozpočtu Sněmovny podaří uspořit takřka 40 milionů korun. Přijatá opatření nebudou mít negativní dopad na chod Sněmovny. Jednou z oblastí, kde dojde ke snížení výdajů, jsou zahraniční cesty.  

 „Minulá vláda nehorázně zadlužila naši zemi. Proto je teď nutné přistoupit k úsporným opatřením. Nelze se tvářit, že obrovské zadlužení není problém. Úspory se budou týkat i Sněmovny,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

Po důkladné fiskální analýze budou užší provozní výdaje Sněmovny sníženy o 13 procent. Kapitálové výdaje pak budou zredukovány o 10 procent. Celkově se v letošním roce podaří uspořit částku ve výši přes 39 milionů korun.

K veškerým úsporným opatřením bylo přistupováno tak, aby jejich zavedením nedošlo k omezení řádného fungování Sněmovny i jejích výborů.

Jednou z oblastí úspor jsou i nižší výdaje na zahraniční cesty poslanců. Při schvalování služebních cest budeme navíc více dbát na jejich smysluplnost, efektivitu a přínosnost,“ dodala předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. 


Předsedkyně PS k úsporám ve Sněmovně (28. 1. 2022)
Předsedkyně PS k úsporám ve Sněmovně (28. 1. 2022)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)