Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

5.01.2022   Století česko-baltského partnerství

Při příležitosti stého výročí navázání diplomatických styků mezi baltskými zeměmi a tehdejším Československem předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová přijala ve středu 5. ledna velvyslance Estonska, Litvy a Lotyšska.

Oficiální diplomatické styky mezi našimi zeměmi trvají již celé století. Naše neformální spojenectví sahá ale mnohem hlouběji do historie. Pojí nás k sobě sdílené hodnoty, prozápadní orientace i zkušenost útlaku, ztráty svobody a úsilí o její znovunalezení,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová.

Předsedkyně Sněmovny přijala ve své pracovně velvyslankyni Estonska J.E. Gitu Kalmet, velvyslance Litvy J.E. Laimonase Talat-Kelpšu a velvyslankyni Lotyšska J.E. Guntu Pastore. Všichni tři diplomaté obdrželi od předsedkyně darem kopii dobových dokumentů zakotvujících vzájemné diplomatické vztahy a fotografii z historického setkání presidenta Václava Havla s jeho baltskými protějšky.

V průběhu schůzky byly diskutovány i aktuální bezpečnostní otázky v regionu. Jednotky Armády ČR od roku 2018 aktivně působí v Pobaltí v rámci předsunuté přítomnosti Severoatlantické aliance. „Na oddanou službu našich vojáků v zahraničních misích jsem myslela zejména intenzivně během uplynulých vánočních svátků a oslav příchodu nového roku. Díky jejich nasazení daleko od domova můžeme u nás žít bezpečněji. Patří jim za to naše uznání a vděk,“ dodala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.


Století česko-baltského partnerství (5. 1. 2022)
Století česko-baltského partnerství (5. 1. 2022)
Století česko-baltského partnerství (5. 1. 2022)
Století česko-baltského partnerství (5. 1. 2022)
Století česko-baltského partnerství (5. 1. 2022)

Ing. Markéta Pekarová Adamová


Ing. Markéta Pekarová Adamová


ISP (příhlásit)