Josef Závěta

Narozen: v roce 1903
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ZÁVĚTA Josef

L

189 (Severomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 13.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. (ústní zpráva)

(Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 21. května 1960).

4, 17. 11. 1960; 183.

zahr. výb. (úst. zpr.)

(Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva na organizaci a na kolektivní vyjednávání, přijatá Generální konferencí Mezinárodní organizace práce dne 1. července 1949 v Ženevě. T. 128.

20, 9. 7. 1963; 105.

(výb. zahraničního)

Smlouva o obchodu a plavbě mezi ČSSR a Rumunskou lidovou republikou, podepsaná v Bukurešti dne 16. prosince 1963. T. 186.

26, 5. 6. 1964; 154.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády V. Širokého z 12. 7. 1960 o programu vlády.

2, 12. 7. 1960; 173.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 104.ISP (příhlásit)