Oldřich Vyhnálek

Narozen: v roce 1914

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VYHNÁLEK Oldřich

KSČ

X. vol. kraj - Pardubice

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 10.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., inkompat. (II. náhr.), kult. a ověř.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o organisaci tělesné výchovy a sportu (t. 672).

69, 12. XII. 1952; 21.ISP (příhlásit)