Oldřich Voleník

Narozen: v roce 1919
Zemřel: v roce 1987

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VOLENÍK Oldřich

KSČ

199 /Severomoravský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.

Řeč v rozpravě:

k prohlášení vlády /Severomoravský kraj/

1, 24. 6. 1 64; 176.ISP (příhlásit)