Anna Sychravová

Narozena: v roce 1873
Zemřela: v roce 1925

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SYCHRAVOVÁ Anna

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. kult. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. a zdrav.

Zemřela 22. II. 1925.

324, 5. III. 1925; 1231. X.

Za ní nastoupil Pajger Josef.

Návrhy:

na zákonné upravení kompetence jednotlivých ministerstev, t. 864.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na zákon o ochraně matek a kojenců, t. 1095.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

na vydání zákona o výchově a vzdělání hluchoněmých dítek v republice Československé, t. 3658.

146, 14. VI. 1922; 880. V.

na vydání zákona o částečném zákazu námezdného kojení, t. 3821.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

pozměňov. návrh ke zpr. t. 3206 (zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

na vrácení zpr. t. 4208 (částečný zákaz námezdného kojení) zdravotnímu výb., podaný u příležitosti druhého čtení osnovy zákona.

269, 5. VI. 1924; 819. IX.

Resoluce:

k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se organisace ústavů lékařské fakulty.

28, 1. XII. 1920; 809. II.

k osnově zák. o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169), týkající se zákazu výčepu lihovin na Slovensku.

121, 17. I. 1922; 2153. IV.

Zpravodajem:

ústav. výb. ke zpr. t. 1586 (zrušení zemsk. zákonů na Moravě a ve Slezsku, jež omezují pravomoc obcí a silnič. výborů k rozvrhu daňových přirážek).

60, 8. III. 1921; 2466. II.

zdrav. výb. ke zpr. t. 4208 (částečný zákaz námezdného kojení).

267, 3. VI. 1924; 782. IX.

zdrav. výb. ke zpr. t. 4647 (částečný zákaz námezdného kojení).

272, 12. VI. 1924; 907. IX.

Řeč v rozpravě:

o fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 960. II.

o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zpr. t. 2097).

69, 24. VI. 1921; 204. III.

o fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hospod. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1198. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2133. IV.

o zákonu o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726).

154, 24. VI. 1922; 1334. V.

Interpelace:

o násilném vyhození v nočních hodinách z bytu učitelky Mišíkové velitelem bratislavské vojenské policie,

t. 2601. 75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. t. 3221/VIII. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

Dotazy:

o přídělu uhlí pro Vrútky.

16, 4. XI. 1920; 46. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.ISP (příhlásit)