Dr.h.c. Antonín Švehla

Narozen: v roce 1873
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠVEHLA Antonín, dr.

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. Stál.

Jmenován ministrem vnitra 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra vnitra 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován předsedou vlády 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na vydání zák. stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na zahájení rozpravy o prohlášení minist. předsedy dr. Beneše o janovské konferenci, proneseném ve 139. schůzi, ve schůzi 140.

139, 23. V. 1922; 432. V.

Resoluce:

týkající se novelisace opatření Stál. výb. o úhradě cen mlýn. výrobků (t. 560, příl. A, C, D, Ch).

37, 18. XII. 1920; 1535. II.

Interpelace:

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahraničí dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, o neutěšených hospodářských poměrech v zemědělství,

t. 2846. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o paušalování daně z obratu zemědělským podnikatelům, kteří nehospodaří na více než 30 ha půdy,

t. 1573. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2249. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o kritických poměrech v chovu a zpeněžení hospodářského zvířectva, o zabezpečení krmiv ochraně zemědělské výroby proti jejím škůdcům,

t. 2787. 81, 4. VIII. 1921; 1004. III.

odpov. t. 3121. 89, 21. X. 1921; 214. IV.ISP (příhlásit)