Miroslav Sedlák

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁK Miroslav

SD

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 11.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inkompat., osidl., verifik. a živn.

Návrhy iniciativní:

na prohlášení živnosti zahradnické za živnost řemeslnou, vázanou průkazem spolehlivosti, t. 103.

21, 15. I. 1946; 4.

na vydání zákona o zavedení osidlovacího příspěvku, t. 383.

49, 7. V. 1946; 14.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zvláštním přídavku stát. a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům stát. odpočivných (zaopatřovacích) platů (t. 38);

14, 12. XII. 1945; 4.

vytýká též posl. Horovi, že svou řeč z 21. XI. 1941 o SNB pronesl z důvodů agitačních.

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341) a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění, (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 11.

Interpelace:

o používání ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. pro zaměstnance přijaté v mimořádných poměrech při přejímání pohraničí do státní suverenity československé,

t. 1. 6, 13. XI. 1945; 2.

odpov. t. 174. 33, 21. II. 1946; 4.

ve věci měnového dekretu,

t. 84. 19, 9. I. 1946; 2.

odpov. t. 350. 49, 7. V. 1946; 13.

ve věci úhrady nákladů obcí na vedení vyživovací agendy, přenesených úkolů spojených s odsunem a osidlováním,

t. 129. 26, 30. I. 1946; 2.

odpov. t. 339. 46, 10. IV. 1946; 43.

ve věci vyzbrojení pomocného lesního personálu v pohraničí, provedení široce založené generální čistky za spoluúčasti armády k zneškodnění nacistických agentů a zřízení, resp. vybavení pohotovostních stanic v pohraničí dopravními prostředky a pohonnými hmotami k pohotovému zakročování a tak zpevnění naší vnitřní bezpečnosti,

t. 154. 28, 12. II. 1946; 3.

odpov. t. 417. 52, 15. V. 1946; 4.

ve věci voleb do místního národního výboru ve Vodňanech,

t. 223. 37, 6. III. 1946; 29.

odpov. t. 468, rozesl. 28. VI. 1946.

ve věci urychleného vydání prováděcího nařízení k dekretu presidenta republiky č. 94 Sb. z 1. X. 1945 a úpravě spravedlivých služebních a platových poměrů sboru vězeňské stráže,

t. 275. 40, 26. III. 1946; 4.

ve věci přidělování konfiskovaného majetku podle dekretu č. 108/45,

t. 423. 52, 15. V. 1946; 4.ISP (příhlásit)