Vladimír Podborský

Narozen: v roce 1900

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PODBORSKÝ Vladimír

SD-KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), kontr. 2LP, kontr. 5LP a kult.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 5. V. 1952.

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Pavel Hron.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací (t. 250).

28, 24. III. 1949; 18.

o zákonu o vysokých školách (t. 453).

45, 18. V. 1950; 13.ISP (příhlásit)