Gyula Nagy

Narozen: v roce 1875

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAGY Gyula

XVI. voleb. kraj

MNSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 6. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Stal se členem klubu ČSD (levice).

41, 13. I. 1921; 1587. VIII.

Zrušeno ověření volby z 22. V. 1920 rozhodnutím voleb. soudu z 22. XII. 1923;

247, 6. III. 1924; 4. IX.

Za něho nastoupil Mikle Vincenc mk.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 611. II. (maď. 685)

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28, XI. 1922; 1221. VI. (maď. 1282)

Interpelace:

v zálež. znovudosazení propuštěných maďarských železničářů, slovenských příslušníků, na jich dřívější místa,

t. 1171. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 2340. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

v záležitosti obyvatelstva pohraničního,

t. 3158/XVII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o odstranění některých pomníků na Slovensku,

t. 3190/XIII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

v záležitosti dělnice Alady Marie, která je devátý měsíc nezákonně vězněna,

t. 3201/XVII. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o nepřístojnostech v okresních paritních komisích,

t. 3410/X. 130, 28. III. 1922; 8. V.

o utlačování polních dělníků,

t. 3610/XIII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 4097/IV. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o stálém zabavování košického maďarského časopisu "Munkás",

t. 4152/X. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4247/II. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

o nespravedlivém postupu při přidělování půdy v Tany,

t. 4317/XVI. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

odpov. t. 4500/XV. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

Dotazy:

ve věci válečných vdov.

76, 27. VII. 1921; 727. III.

ohledně přeplatků vyživovacích příspěvků válečným poškozencům. podán 23. VI. 1921; dle spisů.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

Žádost ve věcech imunity:

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 171, odst. II. tr. zák. ke zločinu vraždy podle § 278 trest. zák.)

167, 14. XI. 1922; 401. VI.

zpr. t. 4165; zprav. J. Haken;

nevydán 218, 28. VI. 1923; 644. VII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle § 4, odst. 1 čl. z. XL z r. 1914)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, bod 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Vojt. Patzko)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Arpád Nagy, hl. slúžný v Dunajské Stredě)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

zpr. t. 4141; zprav. J. Haken;

nevydán 213, 14. V. 1923; 462. VII.

kraj. s. v Liberci (přečin urážky na cti ca Max Schmiedek)

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy podle §§ 1 a 3, bod 1, čl. XLI z roku 1914 ca Facinek a Schulz)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

vrch. stát. zast. v Košicích (přečin pomluvy tiskem v časopise "Proletár" ze dne 8. VIII. 1922 v Košicích ca Jan Jankejch, notár v Želizovcích)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

hl. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle §§ 1, 2, 3, č. 1, 4/II zák. čl. XLI z r. 1914 ca Samu Mayer)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XIV z r. 1914, spách. tiskem proti Frant. Szekélymu)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.ISP (příhlásit)