JUDr. Bruno Kafka

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KAFKA Bruno, dr.

I A. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. rozp. - úst.-práv. a zahr.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Zemřel 12. VII. 1931.

142, 14. X. 1931; 3.

Po něm nastoupil Bacher František, dr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o "Deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste in Prag",

t. 435. 49, 16. V. 1930; 4.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny,

t. 413. 66, 24. VI. 1930; 22.

na vydání zákona o ručení za škodu způsobenou výkonem veřejné moci,

t. 765. 79, 17. XI. 1930; 7.

aby osada Albrechtice v okrese Jablonec n. N. byla zařazena do skupiny míst C činovného,

t. 997. 109, 5. III. 1931; 7.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 70.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 28.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové

smlouvy Trianonské, podepsaných 28. dubna 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 96.

Interpelace:

o užívání německého jazyka důstojníky ve společnosti,

t. 247/I. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 437/III. 54, 27. V. 1930; 77.

o prováděcím nařízení k § 176 zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců,

t. 247/III. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 1393/XV. 142, 14. X. 1931; 13.

aby byly včas vráceny přeplacené daně,

t. 247/IV. 29, 18. III. 1930; 6.

odpov. t. 627/IX. 67, 16. IX. 1930; 16.

o projevu akademického senátu a celého učitelského sboru německé university v Praze,

t. 247/XXIII. 29, 18. III. 1930; 6.

o nesprávném přiznání ceny za návrh na stavbu okr. soudu v Popradě,

t. 274/II. 36, 2. IV. 1930; 5.

odpov. t. 659/VII. 72, 21. X. 1930; 7.

o převzetí správy silnic a mostů okresními úřady,

t. 274/III. 36, 2. IV. 1930; 5.

odpov. t. 674/VI. 72, 21. C. 1930; 8.

o jazykové praksi berní správy v Německém Jablonném,

t. 705/VII. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XXIII. 102, 6. II. 1931; 77.

o oběžníku pražského magistrátu ze dne 5. XII. 1930 o užívání cizojazyčných reklam a firemních nápisů,

t. 917/X. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1209/VII. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zabavení týdeníku "Die Wirtschaft" ze dne 31. I. 1931, č. 5, roč. 13,

t. 1029/XV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1241/XIII. 133, 1. VII. 1931; 5.

o propůjčování síní městské knihovny v Praze,

t. 1064/III. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1382/II. 142, 14. X. 1931; 12.ISP (příhlásit)