JUDr. Gustav Husák, CSc.

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1991

Seznam činností

Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUSÁK Gustáv, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 28. X. 1945; 7.

Volba verifikována 21, 15. I. 1946; 3.

Byl členem výb. inform., techn.-doprav. a úst.-práv.

Řeč v rozpravě:

o úst. zákonu o ústavodárném Národním shromáždění (t. 341), a o zákonu o volbě do ústavodárného Národního shromáždění (t. 342).

46, 10. IV. 1946; 16.ISP (příhlásit)