JUDr. Gustav Husák, CSc.

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1991

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HUSÁK Gustav, JUDr.

KSS

XXIII. vol. kraj - Nitra

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 5.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. zeměd.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 6. II. 1951.

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Ján Repka.ISP (příhlásit)