Ing. Jiří Flieger

Narozen: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FLIEGER Jiří, inž.

KSČ

10 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem ústavně právního výboru.

Zpravodajem:

výb. úst. práv. - úst. zpr. (o organizaci soudů t. 43).

8, 26. 6. 1961; 28.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o trestním řízení soudním (t. 66).

10, 29. 11. 1961; 50.

k výkladu ministra zahraničních věcí k zahraničně politickým otázkám.

18, 6. 3. 1963; 66.ISP (příhlásit)