Ing. Jiří Flieger

Narozen: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

FLIEGER Jiří, Ing.

KSČ

8 /hl. m. Praha/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem průmyslového výboru pro hlavní výrobní odvětví a dopravu

1, 23. 6. 1964; 28.ISP (příhlásit)