Jan Dubický

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DUBICKÝ Jan

IV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. im., soc.-pol. a stál. (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na okamžitou pomoc občanům, postiženým povodněmi, průtrží mračen a krupobitím na okresích: Nová Paka, Semily a Jičín, t. 477.

48, 27. V. 1936; 39.

na vydání zákona, kterým se dává náhrada vlastníkům domů pod ochranou nájemní, t. 535.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se mění ustanovení civilního řádu soudního, t. 762.

78, 11. II. 1937; 6.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 802

(návrh posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům [orgánům]).

84, 4. III. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 16.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 67.

Interpelace:

o poměrech ve Všeobecném pensijním ústavě v Praze,

t. 362/XIX. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

o germanisační činnosti starokatolické církve v severních Čechách,

t. 683/VIII. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 828/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o úpravě jazykových otázek v nemocenských pojišťovnách,

t. 691/IV. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 857/III. 92, 15. IV. 1937; 3.ISP (příhlásit)