Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
247/2020Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí1
300/2020Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů3
437/2020Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii1
438/2020Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů2
461/2020Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-24
541/2020Zákon o odpadech1
542/2020Zákon o výrobcích s ukončenou životností1
600/2020Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 20211
8/2021Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)1
95/2021Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 20211
121/2021Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě1

<<7475767778ISP (příhlásit)