Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů11
634/2004Zákon o správních poplatcích6
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)5
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi5
262/2006Zákon zákoník práce5
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
1/1993Ústava České republiky4
77/1997Zákon o státním podniku4
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích4
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů4
99/1963Občanský soudní řád3
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů3
117/1995Zákon o státní sociální podpoře3
155/1995Zákon o důchodovém pojištění3
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců3
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)3
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů3
117/2001Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)3
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů3

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)