Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích37
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů29
40/2009Zákon trestní zákoník24
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)20
99/1963Občanský soudní řád20
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)18
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů17
262/2006Zákon zákoník práce17
187/2006Zákon o nemocenském pojištění16
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty15
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)15
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení14
117/1995Zákon o státní sociální podpoře14
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů14
155/1995Zákon o důchodovém pojištění13
89/2012Zákon občanský zákoník13
1/1993Ústava České republiky12
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů12
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)12
131/2000Zákon o hlavním městě Praze12

12345>>ISP (příhlásit)