Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích34
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů26
40/2009Zákon trestní zákoník22
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)17
99/1963Občanský soudní řád16
262/2006Zákon zákoník práce16
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů15
187/2006Zákon o nemocenském pojištění15
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)14
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů14
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty14
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)14
117/1995Zákon o státní sociální podpoře13
155/1995Zákon o důchodovém pojištění13
89/2012Zákon občanský zákoník13
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení12
1/1993Ústava České republiky12
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)11
131/2000Zákon o hlavním městě Praze11
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů10

12345>>ISP (příhlásit)