Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)4
99/1963Občanský soudní řád3
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících1
37/1967Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
76/1976Zákon o ražbě československých dukátů1
11/1985Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě1
184/1990Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů1
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení2
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů8
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3
1/1993Ústava České republiky4
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance1
77/1993Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1
96/1993Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.1

12345>>ISP (příhlásit)