Členové rozpočtového výboru na Mostecku

3. 11. 2016

Poslance rozpočtového výboru v rámci výjezdního zasedání ve dnech 1, -3. listopadu přivítal na Městském úřadě Meziboří starosta Petr Červenka. S ním a dalšími starosty celého regionu a se zástupci ministerstva financí jednali o rozpočtovém určení daní,  o návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2017, projednali podrobně určené kapitoly a navštívili lom ČSA. Na krátké tiskové konferenci přímo v Meziboří informoval předseda výboru Václav Votava spolu s místopředsedou Jaroslavem Klaškou a za přítomnosti předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka H. Veverkové mimo jiné také o přijatém usnesení k Řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a ke Strategii hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Rozpočtový výbor v té souvislosti doporučil vládě, aby:

a) podpořila možnost dofinancování projektů dle „3. Aktualizace Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji“, zpracované v 6/2014;

 b) posoudila možnost vytvoření finanční rezervy ve výši cca 300 mil. Kč na realizaci připravovaných projektů v roce 2017 v případě schválení Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje;

 c) a ministru financí, hejtmanům Ústeckého a Karlovarského kraje a Hospodářské a sociální radě Ústeckého a Karlovarského kraje, aby připravili koncept společného  postupu pro výše uvedené jednání vlády.

   Zároveň rozpočtový výbor svým usnesením žádá ministra financí, aby rozpočtovému výboru pravidelně 1 x do roka předkládal zprávu o uvolňování a využívání finančních prostředků na odstraňování následků ekologických škod vzniklých po těžbě hnědého uhlí dle UV č. 50/2002.Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016) Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016) Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016) Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016) Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016) Členové rozpočtového výboru na Mostecku (3.11.2016)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)