Do 31. března 2011 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení na udělení státních vyznamenání.

20. 12. 2010

Podněty je možno zasílat podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 nebo je předkládat prostřednictvím poslanců či poslaneckých klubů.

  Do 31. března 2011 mohou občané a organizace předkládat Poslanecké sněmovně jmenovité podněty k propůjčení na udělení státních vyznamenání.

  Podněty je možno zasílat podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, jehož předsedkyní je místopředsedkyně Poslanecké sněmovny poslankyně Vlasta Parkanová, nebo je předkládat prostřednictvím poslanců nebo poslaneckých klubů.

Podvýbor projedná všechny přijaté návrhy a předloží je poslaneckým klubům k případnému osvojení.Vybrané návrhy doporučí ke schválení usnesení, kterým Poslanecká sněmovna předloží své návrhy prezidentu republiky. Jeho rozhodnutí má konečnou platnost.

 Řádovými dny pro propůjčování nebo udělování státních vyznamenání jsou dle zákona č. 157/ 94 Sb. o státních vyznamenáních České republiky 1. leden a 28. říjen.   Státními vyznamenáními jsou dva řády a dvě medaile. Řád Bílého lva je   určen pro ocenění vynikajících zásluh o Českou republiku,  Řád T.G. Masaryka za vynikající rozvoj demokracie a humanity, Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za zásluhy v boji o záchranu  lidského života  či značných materiálních hodnot, Medaile Za zásluhy pro vyznamenání osob, které se zasloužily o stát a obec.

Propůjčením nebo udělením vyznamenání českým nebo zahraničním osobnostem oceňuje stát jejich mimořádné zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky vědecké a umělecké práce, sportovní výkony, úsilí o obranu státu, hrdinské a výjimečné činy.

 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)